FA | EN | AR
دوشنبه ١٥ آذر ١٣٩٥
جمع بازديدكنندگان امروز: 97
جمع بازديدها تاكنون: 261593
هم اندیشی رئیس دادگستری تربت حیدریه و مسئولین پزشکی قانونی استان
مسئولین پزشکی قانونی خراسان رضوی ضمن بازدید از مرکز پزشکی قانونی تربت حیدریه با رئیس دادگستری تربت حیدریه هم اندیشی برگزار کردند.
بانک ژنتیک یک پروژه ملی است و نباید نسبت به ان دید فردی داشت
رئیس بانک هویت ژنتیک ایران در آغازسمیناردو روزه تفسیر پیشرفته نتایج الکتروفورز موئینه ای از ملی بودن پروژه بانک ژنتیک یاد کرد وگفت: نبایدنسبت به این پروژه دید فردی داشته باشیم و باقیات الصالحات این پروژه برای همه است.
نقش جدی و حیاتی کارشناسی های پزشکی قانونی در دستگاه قضایی
نماینده مردم مشهد و کلات و نیز عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:" کارشناسی های پزشکی قانونی در دستگاه قضایی مرجع جدی وحیاتی مراجعین دستگاه قضایی است."
‏‏‏‏1395/09/09 » هم اندیشی رئیس دادگستری تربت حیدریه و مسئولین پزشکی قانونی استان
‏‏‏‏1395/09/01 » بانک ژنتیک یک پروژه ملی است و نباید نسبت به ان دید فردی داشت
‏‏‏‏1395/09/01 » اعزام گروهی از همکاران پزشکی قانونی به کربلای معلا
‏‏‏‏1395/08/19 » نقش جدی و حیاتی کارشناسی های پزشکی قانونی در دستگاه قضایی
‏‏‏‏1395/08/11 » توجه به تحقیقات وپژوهش وکاهش زمان پاسخدهی درآزمایشگاه پزشکی قانونی خراسان رضوی
‏‏‏‏1395/08/10 » ضرورت سوله بحران اجساد در حوادث غیر مترقبه
‏‏‏‏1395/08/10 » کاهش 10 درصدی قربانیان تصادفات رانندگی در خراسان رضوی
‏‏‏‏1395/08/04 » در زمان بحران منبع اطلاعاتی ما پزشکی قانونی است
‏‏‏‏1395/07/27 » آغاز نمونه گیری ژنتیک از مجرمين با سابقه در مشهد
‏‏‏‏1395/07/25 » مرگ های خاموش در خراسان رضوی کاهش یافت
‏‏‏‏1395/07/13 » دکتر حسن محمدزاده رئیس مرکز پزشکی قانونی غرب مشهد شد

آرشيو اخبار

راهنماي خدمات

فيش حقوقي

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: مشهد، خيابان سناباد، چهارراه پل خاكي کدپستی: 9138615916
تلفن: 8425946، دورنگار: 8452100،
پیام کوتاه: 20001372