FA | EN | AR
پنج شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٣
جمع بازديدكنندگان امروز: 40
جمع بازديدها تاكنون: 116316
نزاع ، پنجاه و دو هزار و 930 نفر را به پزشکی قانونی کشاند
در طول سال 92 تعداد مراجعینی که به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه كردند، به پنجاه و دو هزار و 930 نفر رسید.
كاهش مرگ ناشي از سوختگي
سرپرست سالن تشریح پزشکی قانونی خراسان رضوی از کاهش 18 درصدی آمار فوتی های ناشی از سوختگی مردان خبر داد.
فوت ناشی از برق گرفتگی 26 درصد کاهش یافت
معاون پزشکی قانونی خراسان رضوی از کاهش 26 درصدی مرگ ناشي از برق گرفتگی در سال 92 خبر داد.
‏‏‏‏1393/01/26 » فوت ناشی از برق گرفتگی 26 درصد کاهش یافت
‏‏‏‏1393/01/26 » كاهش مرگ ناشي از سوختگي
‏‏‏‏1393/01/26 » نزاع ، پنجاه و دو هزار و 930 نفر را به پزشکی قانونی کشاند
‏‏‏‏1393/01/06 » اقتصادو فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
‏‏‏‏1392/12/28 » همکاری نظام پزشکی، پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی گامی موثر در پیشگیری از وقوع جرم
‏‏‏‏1392/12/26 » صدور مجوز سقط جنین نیاز به دستور مقام قضایی ندارد
‏‏‏‏1392/12/18 » آموزش شیوه های اصولی عکاسی حرفه‌ای در پزشکی قانونی
‏‏‏‏1392/12/18 » آموزش شیوه های علمی و اصولی تحقیق به پژوهشگران استانی
‏‏‏‏1392/12/18 » كمبود نيروي انساني مشكل اساسي مراكز شهرستاني است
‏‏‏‏1392/12/10 » افزایش 8.6 درصدي مرگ ناشي از مونوكسيد كربن
‏‏‏‏1392/11/30 » آموزش نکات کاربردی تعیین ارش های روان‌پزشکی مراجعین با ترومای سر

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: مشهد، خيابان سناباد، چهارراه پل خاكي کدپستی: 9138615916
تلفن: 8425946، دورنگار: 8452100،
پیام کوتاه: 20001372