• مدیران ستادی و مراکز

   استان خراسان رضوی
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکترسید آریا حجازی مدیرکل 051 38425946 38454400
   دکتر حمید عطاران معاونت 051 38453643 38454400
   دکترناصر غروبی بازرسی 051 38460222 38454400
   دکتر مهران وکیلی اداری مالی 051 38454400 38454400
   دکتر حسن نیکنام معاینات بالینی 051 38454400 38454400
   رئوف ذباح روابط عمومی 051 38454400 38454400
   دکتر حسین ضیایی معاون آموزش و پژوهش 051 38454400 38454400
   آقای بهنام مصطفائی کارگزینی 051 38460223 38454400
   آدرس: مشهد - خیابان سناباد - چهارراه پل خاکی کدپستی: 9138615916

   دکتر محسن رضازاده شجاعی سالن تشریح 051 38523008 38454400-5
   دکتر علیرضا تیمچه حریری رئیس آزمایشگاه 051 38523009 38454400-5
   آدرس: مشهد – میدان بیمارستان امام رضا(ع) خیابان رازی خیابان شهید صابری جنب اورزانس عدالتیان کدپستی: 918388893

   آقای دکتر علی نقش
   رئیس مرکز شرق 051 32227317 38454400-5
   آدرس: مشهد میدان راه آهن بین کامیاب 18 و 20 کدپستی: 9144865186

   دکتر سعید ضرابی
   رئیس مرکز غرب 051 38924442 38454400-5
   آدرس: مشهد بلوار وکیل آباد بین 45 و 47 کدپستی: 9188914467
   شهرستان ها
   شهرستان بردسکن
   دکتر محمد مفتوحی بردسکن 051 55426460 55423450
   آدرس: بردسکن ــ میدان مرکزی - پاساژ پزشکان کدپستی: 96816-45148
   شهرستان تربت جام
   دکتر محمدعلی زراعتگر تربت جام 051 52533314 52530704
   آدرس: تربت جام ــ بلوار امام - مقابل زینبیه-پلاک 740 کدپستی: 9571886619
   شهرستان تربت حیدریه
   دکتر رضا شیخی نژاد تربت حیدریه 051 52235116 52221523
   آدرس: تربت حیدریه ــ خیابان رازی - رازی 5 کدپستی: 9519654145
   شهرستان تایباد
   دکتر محمد سلیمانی تایباد 051 54524988 54524988
   آدرس: تایباد ــ دادگستری تایباد کدپستی: 9591841357
   شهرستان چناران
   دکتر حسین بابایی فرد چناران 051 46124202 46124202
   آدرس: چناران ــ ابتدای خیابان شهید بهشتی 6 قطعه2 کدپستی: 9617636773
   شهرستان سبزوار
   دکتر سید علی محترمی
   سبزوار 051 4269613-15 4269613
   آدرس: سبزوار ــ چهارراه دادگستری (قدیم) - ضلع شرقی
   کدپستی: -
   شهرستان درگز
   دکتر حسین پرستار شهری
   درگز 051 46225261 46225261
   آدرس: درگز ــ خیابان امام خمینی – داخل شبکه بهداشت کدپستی: 9491849388
   شهرستان سرخس
   دکتر احمد فوقانی
   سرخس 051 34527474 34527474
   آدرس: سرخس ــ خیابان امام-جنب بانک کشاورزی طبقه فوقانی لوازم خانگی کدپستی: 9381656191
   شهرستان صالح‌آباد
   دکتر علی کیانی صالح آباد 051 52753900 52753900
   آدرس: صالح‌آباد ــ چهارراه مرکزی شهر کدپستی: 9581684951
   شهرستان فریمان
   دکتر مهدی فرجادی فریمان 051 34623315 34623315
   آدرس: فریمان ــ خیابان امام خمینی 2 کدپستی: 9391813719
   شهرستان قوچان
   دکتر بهنام پولادی
   قوچان 051 47228549 47235014
   آدرس: قوچان ــ چهارراه مصلی کدپستی: 9471754438
   شهرستان کاشمر
   دکتر داریوش خردور کاشمر 051 55252551 55254720
   آدرس: کاشمرــ بلوار دهخدا - بین 4 و 2 کدپستی: 9671968378
   شهرستان کلات
   دکترعلی محمد مسلمی کلات 051 34722176 34722176
   آدرس: کلات ــ خیابان امام - کوچه پست کدپستی: 93718 13844
   شهرستان گناباد
   دکتر امیررضا لیاقت
   گناباد 051 57256220 57256220
   آدرس: گناباد ــ دادگستری گناباد کدپستی: 96914
   شهرستان نیشابور
   دکتر حسن بلقان آبادی نیشابور 051 42627006 42627007
   آدرس: نیشابور ــ شهرک قدس - بلوار جانبازان - جنب دادگستری کدپستی: 9313865688
   شهرستان خواف
   دکتر محمد محی الدین
   خواف 051 54231141 54231141
   آدرس: خواف ــ خیابان شهاب – روبروی شهرداری کدپستی: 9561645163