FA | EN | AR
جمعه ٠٤ اسفند ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 177
جمع بازديدها تاكنون: 327267


پزشکی قانونی خراسان رضوی در حوزه شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد امتیاز کامل را کسب کرد

درجشنواره شهید رجایی استان که با هدف تقدیر از دستگاه های برتر اجرایی برگزار شد، از پزشکی قانونی خراسان رضوی تقدیر شد.
جشنواره مزبور جهت طرح نتایج ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی استان و تقدیر از دستگاه های موفق برگزار شد و اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از دستگاههای برتر (امتیاز کامل) از سوی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
هم چنین در بخش حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز اداره کل پزشکی قانونی استان در ردیف دستگاه های برتر قرار گرفت و استاندار از مدیر کل پزشکی قانونی تقدیرکرد .

تاریخ انتشار: ٢١:٠٤ -1396/07/03 کد مطلب :٢٩٧٦٢
  نسخه چاپي

خروج

راهنماي خدمات

فيش حقوقي

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: مشهد، خيابان سناباد، چهارراه پل خاكي کدپستی: 9138615916
تلفن: 8425946، دورنگار: 8452100،
پیام کوتاه: 20001372