• درخشش خانواده ی قرآنی همکار پزشکی قانونی خراسان رضوی

   درخشش خانواده ی قرآنی همکار پزشکی قانونی خراسان رضوی

   درخشش خانواده ی قرآنی همکار پزشکی قانونی خراسان رضوی

   مرحله استانی مسابقات قرآنی قوه قضائیه در حالی به پایان رسید که آقای رئوف توانا همکار پزشکی قانونی شهرستان تربت جام بهمراه فرزندان خود در این مرحله موفق به کسب رتبه های ارزنده ای شدند.

   پدر خانواده در رشته حفظ ۲ جزء ، مقام دوم ،
   دختر خانواده ( کوثر خانم ) در رشته حفظ یک جزء ، مقام دوم
   و همچنین پسر خانواده ( آقا طاها ) در رشته درک مفاهیم قرآن کریم مقام چهارم مرحله استانی مسابقات را کسب نمودند.
   همکاران پزشکی قانونی خراسان رضوی برای این خانواده عزیز و بزرگوار و قرآنی آرزوی موفقیت دارد و برایشان عاقبت بخیری در سایه سار قرآن طلب مینماید.   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: